• ការគាំទ្រការហៅ +86 18948897199
  • 公司图片 1 副本
  • 公司图片 1 厂二

ប្រវត្តិ​ក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុននេះបានផ្តោតជាសំខាន់នៅលើវាលនៃពន្លឺ LED ក្រៅ, បង្កើតថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងការផ្គត់ផ្គង់ photovoltaic អំណាចផលិតផលភ្លើងបំភ្លឺក្រៅរួមមានភ្លើងព្រះអាទិត្យ, ពន្លឺភ្លើង LED, ភ្លើងផ្លូវក្រោមដី, ចង្កៀងរុករករ៉ែ, ចង្កៀងពន្លឺបោះនិងផលិតផលផ្សេងទៀតបាន; ការផ្លាស់ប្តូរការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល, តង់ស្យុងថេរបច្ចេកវិទ្យានាពេលបច្ចុប្បន្នថេរផ្គត់ផ្គង់ថាមពលជាមេដឹកនាំឧស្សាហកម្មនេះ! ផលិតផលបានកន្លងផុតគ, ការបង្កើតថ្មីជាច្រើនរបស់ FCC, ក្រុមហ៊ុន CB, CCC និង ROHS និងវិញ្ញាបនប័ត្រក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិដទៃទៀតបានឈ្នះម៉ូដែលឧបករណ៍ប្រើប្រាស់និងប៉ាតង់រូបរាង។

 

Driver caught using plastic bottle, red l...

LONGMONT, Colo. – While law enforcement appreciated the ingenuity of a person using a bottle filled with red liquid as a tail light, they did point out it is not the safest option. According to a Facebook post from officials in Longmont, Colorado, working tail lights prevent accidents and are too...

UV Curing System Market by Technology (Me...

The “UV Curing System Market by Technology (Mercury Lamp (Microwave Lamp, Arc Lamp) and UV LED), Type (Spot Cure, Flood Cure, and Focused Beam), Pressure (High, Medium, and Low), Application, End-User Industry, and Geography – Global Forecast to 2024″ report has been added to Re...

UV Curing System Market by Technology (Me...

The “UV Curing System Market by Technology (Mercury Lamp (Microwave Lamp, Arc Lamp) and UV LED), Type (Spot Cure, Flood Cure, and Focused Beam), Pressure (High, Medium, and Low), Application, End-User Industry, and Geography – Global Forecast to 2024″ report has been added to Re...

UV Curing System Market by Technology (Me...

The “UV Curing System Market by Technology (Mercury Lamp (Microwave Lamp, Arc Lamp) and UV LED), Type (Spot Cure, Flood Cure, and Focused Beam), Pressure (High, Medium, and Low), Application, End-User Industry, and Geography – Global Forecast to 2024″ report has been added to Re...

UV Curing System Market by Technology (Me...

The “UV Curing System Market by Technology (Mercury Lamp (Microwave Lamp, Arc Lamp) and UV LED), Type (Spot Cure, Flood Cure, and Focused Beam), Pressure (High, Medium, and Low), Application, End-User Industry, and Geography – Global Forecast to 2024″ report has been added to Re...

កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!