• સહાય માટે કૉલ કરો +86 18948897199
  • 公司 图片 1 副本
  • 公司 图片 1 厂 二

કંપની પ્રોફાઇલ

કંપની એલઇડી આઉટડોર લાઇટિંગ, સૂર્ય ફોટોવોલ્ટેઇક વીજ ઉત્પાદન અને વીજ પુરવઠો, આઉટડોર લાઇટિંગ પ્રોડક્ટ્સનું સૌર લાઇટ, એલઇડી લાઇટ, ટનલ લાઇટ, ખાણકામ દીવા, પ્રકાશ દીવા પડેલા અને અન્ય ઉત્પાદનો સમાવેશ થાય છે ક્ષેત્ર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત; સ્વિચ વીજ પુરવઠો, સતત વોલ્ટેજ, સતત વર્તમાન વીજ પુરવઠો ટેક્નોલોજી ઉદ્યોગમાં નેતા છે! પ્રોડક્ટ્સ સીઇ, અસંખ્ય શોધો, ઉપયોગિતા મોડેલો અને દેખાવ પેટન્ટ એફસીસી, સીબી, સીસીસી અને વાયર અને અન્ય સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રમાણપત્ર, જીત્યા છે પસાર કર્યા છે.

 

Driver caught using plastic bottle, red l...

LONGMONT, Colo. – While law enforcement appreciated the ingenuity of a person using a bottle filled with red liquid as a tail light, they did point out it is not the safest option. According to a Facebook post from officials in Longmont, Colorado, working tail lights prevent accidents and are too...

UV Curing System Market by Technology (Me...

The “UV Curing System Market by Technology (Mercury Lamp (Microwave Lamp, Arc Lamp) and UV LED), Type (Spot Cure, Flood Cure, and Focused Beam), Pressure (High, Medium, and Low), Application, End-User Industry, and Geography – Global Forecast to 2024″ report has been added to Re...

UV Curing System Market by Technology (Me...

The “UV Curing System Market by Technology (Mercury Lamp (Microwave Lamp, Arc Lamp) and UV LED), Type (Spot Cure, Flood Cure, and Focused Beam), Pressure (High, Medium, and Low), Application, End-User Industry, and Geography – Global Forecast to 2024″ report has been added to Re...

UV Curing System Market by Technology (Me...

The “UV Curing System Market by Technology (Mercury Lamp (Microwave Lamp, Arc Lamp) and UV LED), Type (Spot Cure, Flood Cure, and Focused Beam), Pressure (High, Medium, and Low), Application, End-User Industry, and Geography – Global Forecast to 2024″ report has been added to Re...

UV Curing System Market by Technology (Me...

The “UV Curing System Market by Technology (Mercury Lamp (Microwave Lamp, Arc Lamp) and UV LED), Type (Spot Cure, Flood Cure, and Focused Beam), Pressure (High, Medium, and Low), Application, End-User Industry, and Geography – Global Forecast to 2024″ report has been added to Re...

WhatsApp Online Chat !